CESSTANT CLOUD

คือระบบบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และการซื้อขาย ซึ่งถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานบนอุปกรณ์ต่างๆ อย่างครอบคลุม ผ่าน Web Browser โดยการออกแบบอยู่บนพื้นฐานของ Responsive Design การทำงานของระบบถูกเชื่อมโยงกันในทุกๆเมนู เพื่อให้ลดความผิดพลาดในการทำงาน ป้องกัน และตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกัน รองรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ซื้อมา - ขายไป, ตัวแทนจำหน่าย, ขายสินค้าออนไลน์ หรือธุรกิจด้านงานบริการต่างๆ แบ่งการทำงานของระบบออกเป็นฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารจัดการสินค้า, ฝ่ายขาย, ส่งเสริมการขาย, งานบริการหลังการขาย, ฝ่ายบัญชี และการเงิน (รองรับพื้นฐานการทำบัญชี), ฝ่ายจัดซื้อ, งานเอกสาร, รายงาน และฟังก์ชั่นช่วยเหลือต่างๆ อีกมากมาย

ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการผู้เก็บรักษาบนระบบ Cloud มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุก หรือโจมตี มีระบบ Backup 2 ช่วงเวลาต่อวันเพื่อประกันความเสียหายจากเหตุไม่คาดคิด และข้อมูลถูกเก็บรักษา 7 วันย้อนหลังก่อนทำการบันทึกทับ โดยข้อมูลทั้งหมดบริษัทฯ ผู้พัฒนาจะเก็บรักษาตามนโยบายความปลอดภัยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหล หรือถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ

ทีมงานที่พัฒนาผ่านประสบการณ์ งานระบบมากกว่า 7 ปี บนพื้นฐานการทำงานจริงโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการหลากหลายธุรกิจเน้นความครบถ้วน, ถูกต้อง, รวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงานที่เป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และออกแบบให้ระบบรองรับความต้องการต่อยอดต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

Packagesราคา 6,000 บาท * ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
BUSINESS PACKAGE ADD-ON / เดือน
พื้นฐานระบบ
พื้นที่การจัดเก็บไฟล์ 4 Gb / ระบบ เพิ่มเติมได้
พื้นที่ฐานข้อมูล 4 Gb / ระบบ เพิ่มเติมได้
คลังสินค้า สำหรับการขาย 2 เพิ่มคลังละ 500 / เดือน
งานทะเบียน
ทะเบียนผู้ใช้งาน ไม่จำกัด -
ทะเบียนลูกค้า ไม่จำกัด -
ทะเบียนคู่ค้า ไม่จำกัด -
ทะเบียนขนส่ง ไม่จำกัด -
บริหารจัดการสินค้า
รายการสินค้า และวัตถุดิบ / จำนวนสินค้า ไม่จำกัด -
เบิกสินค้า / เบิกสินค้าไปผลิต -
โอนสินค้าระหว่างสาขา -
ตรวจนับสต๊อกสินค้า -
การรวมกลุ่ม และแตกหน่วยสินค้า -
สินค้าที่มีซีเรียลนัมเบอร์ -
สินค้าที่มีวันหมดอายุ -
สินค้าที่เป็นล็อต -
บริหารจัดการต้นทุนสินค้า -
สร้างบาร์โค้ดสินค้า -
สร้าง และพิมพ์ซีเรียลนัมเบอร์ -
การขาย และส่งเสริมการขาย
ระบบการขายสินค้าหน้าร้าน -
รองรับการขายสินค้าแบบสินเชื่อ -
รองรับการขายสินค้าแบบผ่อนชำระ -
ระบบการขายผ่านเว็บไซต์ ADD-ON เชื่อมโยงกับระบบสต๊อก 1,000 / เดือน
บันทึกการขายฝ่านช่องทางอื่นๆ -
การสร้างโปรโมชั่น -
สร้างโปรโมชั่น แยกตามสาขา -
พิมพ์ใบปะหน้ากล่องสินค้า -
บริการหลังการขาย
ระบบตรวจสอบซีเรียลนัมเบอร์ -
API สำหรับการตรวจสอบซีเรียลนัมเบอร์ -
แจ้งสินค้าถึงระยะการบำรุงรักษา -
จัดซื้อ
ใบขออนุมัติสั่งซื้อ (PR = Purchase Request) -
ใบสั่งซื้อสินค้า (PO = Purchase Order) -
บัญชีและการเงิน
ข้อมูลการซื้อแบบสินเชื่อ -
ข้อมูลการขายแบบสินเชื่อ -
ข้อมูลการผ่อนชำระสินค้า -
ใบแจ้งหนี้ -
บิลเงินสด / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี -
ใบลดหนี้ -
ภาษีซื้อ -
ภาษีขาย -
งานเอกสาร
ใบเสนอราคา -
ใบส่งสินค้า -
รายงาน
สามารถ Export ข้อมูลเป็น PDF และ EXCEL ได้ -
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นกราฟรูปแบบต่างๆ -